Vammalan Kameraseura r.y

Seuramme tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää kiinnostusta siihen. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia, valokuvausnäyttelyitä, kilpailuja ja -retkiä sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen.

Kameraseuran esittely vuodelta 1979:Esittely